Vitalmindz blog

Amplitie: wat levert het op en hoe pas je het toe?

Het is dé HR-trend van 2023: amplitie. Kortgezegd houdt amplitie in dat je het werkplezier van medewerkers verhoogt, de betrokkenheid bij de organisatie versterkt en hun fysieke en psychische gezondheid verstevigt. Dat levert niet alleen gelukkigere en meer tevreden medewerkers op, maar ook een lagere kans op verzuim. Tenminste, dat is het idee. Maar is amplitie echt zo’n belangrijke zaak? En hoe maak je die amplitieve werkwijze dan concreet?

Amplitie in plaats van preventie

Waar in de voorgaande jaren nog vol lof en urgentie werd gesproken over preventie – het voorkomen van fysieke en psychische klachten bij medewerkers – stellen nu steeds meer HR-professionals dat het nóg preventiever en vooral positiever kan. Door middel van amplitie dus. Met amplitie focus je meer op bevorderen in plaats van voorkomen. Maar waarom is dat zo’n goed idee?

Veranderingen in de arbeidsmarkt

Tien jaar geleden leefden we in een andere wereld. Pas afgestudeerden hadden het vaak erg zwaar in het zoeken naar werk en moesten soms zelfs blij zijn met een onbetaalde werkervaringsplek. Wie personeel nodig had, had het voor het uitkiezen. Meer dan driehonderd gegadigden voor de invulling van een vacature was zeker niet uniek.

Anno 2023 is de situatie op de arbeidsmarkt volledig anders. Nu zijn het de werkgevers die het zwaar hebben, met name in de techniek, de zorg, de ICT en het onderwijs. De medewerkers daarentegen kunnen kritisch zijn, ook al hebben ze soms nog geen werkervaring. Daarnaast blijkt het voor veel werkgevers een hele opgave om personeel vervolgens vast te houden. Na twee á drie jaar hoppen veel jonge medewerkers zonder al te veel moeite naar een andere baan. Bijvoorbeeld omdat ze ontevreden zijn, mogelijkheden en persoonlijke aandacht missen of gewoon nieuwsgierig zijn naar een andere omgeving.

Een betere arbeidsrelatie door amplitie

In de huidige arbeidsmarkt is amplitie mede daarom inderdaad een verstandig idee. Een medewerker die zich gehoord en gestimuleerd voelt, zal een sterkere band voelen met zijn werkgever en liever willen blijven. Niet elke werkgever realiseert zich genoeg dat een goede arbeidsrelatie investeringen vergt van twee kanten. Amplitie doet recht aan die gedeelde verantwoordelijkheid.

De vele voordelen van amplitie

Naast een sterkere band tussen werkgever en medewerker, zitten er nog meer voordelen aan amplitie. Met een amplitieve werkwijze richt je je namelijk op het bevorderen van een positieve ontwikkeling van iedereen, ongeacht bestaand risico.

Toch kan amplitie net als preventie ook risico’s verkleinen. Door bijvoorbeeld ontwikkelgesprekken te voeren, kunnen niet alleen gerichte doelen van een medewerker naar voren komen, maar ook knelpunten. En waar nodig kun je interventies inzetten, gericht op het terugvinden van duurzame inzetbaarheid of het terugvinden van werkplezier. Of op het ontdekken van factoren die daaraan kunnen bijdragen.

Amplitie wat levert het op en hoe pas je het toe

Waar je je met preventie richt op het verkleinen van risico’s, kan je met een amplitieve benadering eventuele risico’s juist als kans zien. Verzuim of dreigend verzuim kunnen bijvoorbeeld te maken hebben met problemen op de werkvloer, zoals strubbelingen in de relatie met een leidinggevende of een gebrekkige werk-privébalans. Als je dat soort problemen signaleert en als uitdaging kunt zien, kun je die weer problemen als uitgangspunt voor je daaropvolgende acties gebruiken. Problemen oplossen (preventief) is iets anders dan werkgeluk vergroten (amplitief). Het verschil zit hem in het kiezen van een perspectief.

Daarnaast kan amplitie er niet alleen voor zorgen dat de risicogroep kleiner wordt, maar ook dat er minder mensen in die groep (dreigen te) komen. Het kan leiden tot meer tevredenheid, minder verzuim, een sterkere verbinding en meer productiviteit onder medewerkers. Dat amplitie een goed idee is, kunnen we dus wel stellen.

Amplitie in de praktijk

Er bestaan verschillende ideeën over de beste manier om amplitie in praktijk te brengen. Hoe een amplitiebeleid vorm kan krijgen, is afhankelijk van verschillende factoren. Zoals het DNA van een organisatie, de grootte, de groeimogelijkheden en de sector waarvan de organisatie deel uitmaakt. Het past niet binnen elk bedrijf om een fitnessruimte beschikbaar te stellen of om een kok in te huren die verse salades serveert.

Waar veel organisaties tegenwoordig op inzetten, is het geven van informatie. Trainingen en workshops over voeding, vitaliteit en balans zijn met name populair. Organisaties zijn bereid om te investeren. Een ander noodzakelijk ingrediënt van amplitie is het persoonlijke gesprek. Waar wordt een medewerker blij van? Welke kant wil de medewerker opgroeien? Zou een extra dag thuiswerken het leven makkelijker maken, of juist niet? Zijn er andere rollen die de medewerker aanspreken?

Zó start je met een amplitieve werkwijze

Amplitie gaat over mensen. Over wat ze nodig hebben en waar ze gelukkig van worden. Om hier serieus mee aan de slag te gaan, is het belangrijk om écht goed te luisteren. Luisteren kan op verschillende manieren, een van die manieren is middels een enquête. Daarin kun je bijvoorbeeld vragen stellen over de levensstijl, werk-privébalans en de behoefte die medewerkers binnen jouw organisatie hebben. Zo wordt helder wat je medewerkers missen, waar je bij kan sturen en waar je op in kan zetten.

Mogelijkheden om amplitie in te zetten zijn bijvoorbeeld:

  • workshops geven met informatie over gezonde levensstijl of veerkracht;
  • het beschikbaar stellen van gezonde voeding;
  • om de zes maanden een persoonlijk gesprek voeren met medewerkers;
  • korting geven op sportabonnementen;
  • online educatie beschikbaar stellen (bijvoorbeeld over mentale veerkracht, sport, voeding, balans, of psychische klachten);
  • thuiswerkdagen optioneel maken;
  • medewerkers de vrijheid geven om hun tijd aan een persoonlijk ‘passieproject’ te spenderen;
  • het organiseren van uitjes of teamactiviteiten, zoals de Virtual Reality Workshop.

Hulp bij amplitie

Kan jouw organisatie wel wat hulp gebruiken bij het toepassen van een amplitieve werkwijze? Wij hebben een uitgebreid aanbod om de vitaliteit en het functioneren van je medewerkers te versterken! We bieden bijvoorbeeld groepstrainingen, psychologisch onderzoek, coaching, webinars en Virtual Reality Braintraining aan. Wil je meer informatie over alle mogelijkheden of heb je vragen? Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Meer weten of advies?
Neem contact op!

Onze medewerkers helpen je graag verder.

Neem contact op

Meer artikelen voor tips en inspiratie