Wat houdt psychologische begeleiding van Vitalmindz in?

Onze psychologische begeleiding is gericht op het herstel van psychische klachten en het versterken van mentale veerkracht op duurzame wijze, zonder medicalisering. Het aantal sessies dat hiervoor wordt ingezet, is afhankelijk van de ernst van de situatie en de doelen waaraan gewerkt moet worden. Dit wordt vastgesteld tijdens de intake.

Binnen al onze interventies houden wij rekening met de persoon, de privésituatie (netwerk) en werksituatie. Het is onderdeel van onze aanpak dat op alle vlakken balans en verbinding moet zijn om duurzaam gezond te kunnen functioneren. Daarom onderhouden wij contact met leidinggevenden (op procesniveau), bedrijfsarts, medewerker en eventueel zijn omgeving (externe partijen/behandelaren en/of het thuisfront).

Zo verloopt ons proces

Onze interventies starten altijd met een intake proces. Hiermee maken wij inzichtelijk of er klachten aanwezig zijn, in welke mate deze voor belemmeringen in het functioneren zorgen en welke ondersteunende interventie hiervoor passend is. Het vervolgtraject ziet er als volgt uit:

 • Intakeverslag vormt plan van aanpak;
 • Eens per week of per twee weken gesprekken met psycholoog;
 • Gesprekken zijn max. 60 minuten per keer;
 • Doorlooptijd bij korte interventie van 5 sessies is gemiddeld 10-12 weken;
 • Doorlooptijd bij lange interventie van 10 sessies is gemiddeld 20-22 weken;
 • Interventie kan parallel aan een ggz-behandeling worden ingezet;
 • De inhoud van de interventie bestaat uit onderdelen op het gebied van cognitieve gedragstherapie, mindfulness, oplossingsgerichte psychologie en/of positieve psychologie.

Meten is weten

Al onze interventies worden gemeten op effectiviteit. Bij aanvang starten wij met een nulmeting aan de hand van twee gevalideerde ROM vragenlijsten. Deze worden tussentijds en aan het eind van de interventie nogmaals afgenomen. Daarnaast nemen wij ook aan het eind een cliënttevredenheidsvragenlijst af. Wil je meer weten over de vragenlijsten die wij gebruiken? Vraag een vrijblijvend gesprek aan. Dan nemen wij ze graag met je door.

Kies je voor psychologische begeleiding van Vitalmindz, dan kies je voor: 

 • Geen wachttijden;
 • Geen verwijzing van de huisarts nodig;
 • Oog voor het vertrekpunt van de medewerker (@Work, @Risk, @Home of Back@Work); 
 • Combinatie van online en face-to-face gesprekken;
 • Oplossingsgerichte benadering voor duurzaam resultaat;
 • Zelfredzaamheid en eigen regie van medewerker staan centraal;
 • Wij houden rekening met taalbarrières en diversiteit in vakgebieden en opleidingsniveau.

Let op!

Deze interventie is niet geschikt wanneer er sprake lijkt te zijn van crisisgevoelige situaties. Wij hebben geen crisisopvang. Wel kunnen wij adviseren en helpen om ervoor te zorgen dat de juiste hulp wordt ingeschakeld. Wanneer blijkt dat er een ggz-behandeling noodzakelijk is, dan zorgen wij voor een warme overdracht. Wij adviseren geen interventies bij conflictsituaties zonder vooraf afstemming te hebben gehad over de doelstellingen. Wanneer een medewerker de (afgesproken) taal onvoldoende beheerst, is de inzet van deze interventie niet passend.

Psychische klachten

Psychologische begeleiding: Interventie voor psychische klachten en veerkracht

Medewerkers die minder goed functioneren door psychische klachten wil je zo snel mogelijk de juiste hulp bieden. Doe je dit niet, dan loop je het risico dat die medewerkers (volledig) uitvallen voor een onvoorziene periode. Daar zit uiteraard niemand op te wachten. Maar hoe pak je dit aan? Hoe zorg je ervoor dat die medewerkers weer snel lekker in hun vel zitten en kunnen floreren voor zichzelf én de organisatie? Het antwoord: de psychologische begeleiding van Vitalmindz.

Meer weten of advies?
Neem contact op!

Onze medewerkers helpen je graag verder.

Neem contact op