Oorzaken van psychisch verzuim

Medewerkers van elke leeftijd kunnen te maken krijgen met psychisch verzuim, maar vooral de medewerkers in de leeftijdscategorie 30 tot 40 jaar lijken er problemen mee te hebben. De oorzaak van psychisch verzuim verschilt per persoon en situatie, maar is vaak te vinden in:

 • Het onvoldoende hanteren van grenzen (bijv. werk-privébalans);
 • Aanleg hebben voor psychische klachten;
 • Een slechte fysieke gesteldheid;
 • Conflicten op werk (maar ook in de privésfeer);
 • Een te hoge werkdruk;
 • Trauma’s; 
 • Onduidelijkheid over taken en bevoegdheden.

Hoelang duurt psychisch verzuim?

We zouden je graag willen vertellen dat er voor elk specifieke soort verzuim ook een vast aantal dagen voor herstel nodig is. Helaas is dat niet het geval en verschilt de duur van psychisch verzuim per medewerker en per klacht. Toch kun je uitgaan van een gemiddelde duur van 180 dagen. Hierbij kun je onderscheid maken per soort psychische klacht:

1 op de 5 werkenden heeft last van werkgerelateerde psychische problemen, zoals stress, burn-out, depressieve gevoelens of angstklachten

Hoe herken je als werkgever psychische klachten?

Hoe eerder je psychische of psychosomatische klachten bij medewerkers signaleert, hoe beter. Dit verkort namelijk de verzuimduur. Daarnaast zorgt tijdige actie ervoor dat de situatie niet verergert. Signalen waar je op kunt letten bij jouw medewerkers zijn bijvoorbeeld:

 • Al langere periode vermoeid overkomen;
 • Een vaak onverschillige houding;
 • Lichamelijke klachten waarbij medisch onderzoek geen duidelijkheid biedt;
 • Lagere productiviteit;
 • Vaak cynische reacties;
 • Vaak ontevreden zijn en geïrriteerd;
 • Vaker ziekmelden.

De gemiddelde kosten van psychisch verzuim

De gemiddelde kosten voor langdurig psychisch verzuim (langer dan vier weken) zijn €250,- per dag. Deze kosten zijn opgebouwd uit directe loonkosten en de kosten voor arbodienstverlening. De indirecte kosten zoals vervanging of productieverlies zijn hierin niet opgenomen. Als je uitgaat van een gemiddelde verzuimduur van 180 dagen, dan kom je al snel uit op €45.000,- aan kosten per uitgevallen medewerker. Dat is nogal een behoorlijk bedrag.

Hoe houd je de kosten laag?

Je kunt niet altijd voorkomen dat een medewerker uitvalt. Wat je wél kunt voorkomen, is dat het psychisch verzuim te lang duurt. Hiervoor is het nodig dat je tijdig professionele hulp inschakelt. Je zorgt er dan niet alleen voor dat jouw medewerker weer sneller herstelt, maar ook dat de kosten lager uitvallen – een win-winsituatie!

Thuiszitten is niet de oplossing

Vaak is de eerste gedachte bij psychisch verzuim dat het verstandig is voor de medewerker om volledig rust te nemen en dus thuis te gaan zitten. Dit is echter vaak niet de oplossing. Rust is uiteraard belangrijk, maar werk is meestal een belangrijk onderdeel van iemands leven. In veel gevallen geeft werk het gevoel ergens aan bij te dragen. Dit heeft effect op het gevoel van eigenwaarde. Het zomaar volledig wegnemen van werk kan er dus voor zorgen dat iemand zich veel slechter gaat voelen.

Hoewel het uiteraard nodig is om elementen die te veel energie kosten tijdelijk te verwijderen uit de ontstane situatie, zal volledig stoppen met werken de problemen kunnen verergeren in plaats van oplossen. Het is dus van belang om met de juiste begeleiding zo spoedig mogelijk tot een plan van aanpak te komen waarin een bepaalde mate van werken wel een onderdeel is.

Onze aanpak voor psychisch verzuim

Bij Vitalmindz zijn we gespecialiseerd in psychische verzuimpreventie en hanteren wij een snelle en resultaatgerichte aanpak. Omdat wij geloven dat positieve resultaten sneller tot stand komen wanneer de focus ligt op de sterke kanten van medewerkers, werken onze begeleiders voornamelijk op basis van positieve psychologie: wat gaat er wél goed?

Daarnaast meten wij voortdurend de voortgang van de begeleiding en analyseren we de uitkomsten om snel bij te kunnen sturen indien nodig. Ook bieden wij hulp om managers en HR-medewerkers te trainen in vroegsignalering en hoe om te gaan met psychische klachten.

Vragen? Neem contact met ons op!

Wil je meer weten over hoe we onze aanpak kunnen toepassen in jouw organisatie? Vraag vandaag dan nog een vrijblijvend gesprek aan. We nemen graag de tijd om de mogelijkheden met je te bespreken.

Veelgestelde vragen over (psychisch) verzuim

Wat is verzuim?

Verzuim betekent dat een medewerker afwezig is op het werk en daarvoor als reden ‘ziekte’ opgeeft. Dit kan zowel van tijdelijke aard – bijvoorbeeld vanwege een griepvirus – als van langdurige aard zijn. Bij psychisch verzuim gaat het om afwezigheid vanwege psychische klachten.

Hoe kan ik verzuim verminderen en voorkomen?

Om (psychisch) verzuim in jouw organisatie te verminderen en voorkomen, is het belangrijk om voldoende aandacht te besteden aan amplitie en preventie. Met amplitie verhoog je de vitaliteit van jouw medewerkers en vergroot je wat al goed gaat. Bij preventie probeer je jouw medewerkers actief te beschermen tegen zowel lichamelijke als psychische problemen.

Hoe kan Vitalmindz mijn organisatie helpen bij verzuim?

Vitalmindz kan jouw organisatie helpen om het risico op verzuim te verkleinen middels amplitie en preventie. Indien een medewerker dreigt uit te vallen of (deels) is uitgevallen, biedt Vitalmindz graag psychologische begeleiding. Samen zorgen we ervoor dat jouw medewerkers kunnen floreren, zowel op het werk als privé.

psychisch verzuim

Wat is psychisch verzuim?

Psychisch verzuim is ziekteverzuim dat veroorzaakt wordt door psychische problemen. Hierbij kun je denken aan stress, overspannenheid, overmatig piekeren en burn-out. Ook kan er sprake zijn van psychosomatische klachten: klachten die onvoldoende verklaard worden door een lichamelijke (somatische) of medische oorzaak.

Meer weten of advies?
Neem contact op!

Onze medewerkers helpen je graag verder.

Neem contact op