Vitalmindz blog

7 tips voor een gezondere bedrijfscultuur

Een gezonde bedrijfscultuur is essentieel. Niet alleen voor het welzijn van medewerkers, maar ook voor het succes van een organisatie. Het is de sleutel tot een energieke werkomgeving en aanzienlijk lagere verzuimcijfers. Maar hoe creëer je zo’n fijne werkomgeving? In dit artikel delen we 7 tips die de cultuur binnen jouw organisatie een gezonde boost geven.

De betekenis van bedrijfscultuur

Maar eerst: wat is een bedrijfscultuur precies? De cultuur in een organisatie bestaat uit een verzameling van normen, waarden en gedragspatronen van zowel de werkgever als van de medewerkers. Het omvat de sfeer die er heerst: hoe gaat iedereen binnen de organisatie met elkaar om? En hoe wordt er gecommuniceerd?

Het belang van een gezonde bedrijfscultuur

Zoals we al noemden is een krachtige, positieve bedrijfscultuur onmisbaar voor het succes en de groei van een organisatie. Het vormt de basis van een werkomgeving waarin medewerkers gedijen en bloeien. Hieronder de voordelen van een gezonde bedrijfscultuur op een rijtje:

  • Minder ziekteverzuim. Medewerkers die de juiste ondersteuning krijgen bij hun mentale en fysieke welzijn, zijn over het algemeen minder vaak ziek. Dit heeft een positieve uitwerking op het behalen van financiële resultaten, besparing van verzuimkosten en het functioneren van de organisatie.
  • Minder verloop van personeel. Wanneer medewerkers een positieve werkervaring hebben, zullen zij minder snel geneigd zijn om te vertrekken. Dit resulteert in een besparing van kosten, zoals werving en inwerken van nieuwe personeelsleden. Maar het zorgt ook voor een stabielere werkomgeving en behoud van kennis en expertise op de werkvloer.
  • Hogere klanttevredenheid. Een gezonde organisatiecultuur zorgt ervoor dat medewerkers zich betrokken voelen bij de organisatie en haar doelen. Hierdoor leveren medewerkers vaak betere service en zijn ze klantgerichter. Dit resulteert in een positieve klantervaring, wat de tevredenheid verhoogt en loyaliteit bevordert. Dit kan weer leiden tot een betere reputatie, meer vertrouwen van klanten en partners, en uiteindelijk tot een krachtigere positie in de markt.
  • Betere prestaties. Medewerkers die meer werkgeluk ervaren, zullen een verhoogde motivatie hebben, productiever zijn en betere prestaties leveren.

Tip 1. Herkennen en onderzoeken

Voordat je actief aan de slag kunt met het verbeteren van de cultuur binnen jouw organisatie, is het van belang om te onderzoeken wat de huidige stand van zaken is. Het herkennen van gezonde en ongezonde factoren in een bedrijfscultuur vereist een grondige analyse van verschillende aspecten. Neem de volgende punten mee in je research:

  1. De manier waarop medewerkers communiceren, samenwerken en problemen oplossen. Dit kan veel vertellen over de sfeer en dynamiek binnen het bedrijf.
  2. Zijn er al middelen of programma’s beschikbaar voor medewerkers die kampen met stress of andere (mentale) uitdagingen? Onderzoek ook of er openlijk gepraat wordt over deze programma’s, middelen of mentale problemen.
  3. Zijn leidinggevenden in staat om zich empathisch, ondersteunend en inspirerend op te stellen? Of is er een gebrek aan betrokkenheid bij de behoeften van medewerkers?
  4. Onderzoek de manier waarop feedback wordt gegeven en ontvangen binnen de organisatie. Is er bijvoorbeeld voldoende ruimte voor inbreng van medewerkers?
  5. Worden prestaties en bijdragen van medewerkers op een eerlijke en transparante manier erkend en beloond?
  6. Bekijk de missie, visie en waardenverklaringen van het bedrijf, evenals andere officiële documenten zoals het personeelsbeleid. Worden deze ook daadwerkelijk opgevolgd?

Door bovenstaande factoren te onderzoeken en evalueren, krijg je meer grip op de gezondheid van de bedrijfscultuur van jouw organisatie en kun je waar nodig aanpassingen doorvoeren. Neem ook zeker de bevindingen van jouw medewerkers hierin mee. Je kunt alle informatie op verschillende manieren achterhalen. Stel bijvoorbeeld een medewerkerspanel samen, voer persoonlijke gesprekken of zet een enquête uit onder je medewerkers.

Tip 2. Een veilige werkomgeving

Zodra je de huidige stand van zaken in kaart hebt gebracht, is het tijd om actief aan de slag te gaan. Een belangrijk actiepunt is het creëren van een fijne en veilige werkomgeving. Voor veel organisaties zal dit vanzelfsprekend zijn, maar helaas is dat nog lang niet overal het geval. In 2022 voelde maar liefst 10,3% van de medewerkers zich namelijk gediscrimineerd op het werk, bijvoorbeeld vanwege huidskleur, geslacht of ziekte. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS.

Wat een veilige werkomgeving precies inhoudt, verschilt per organisatie. Bespreek daarom regelmatig met je medewerkers wat ze nodig hebben om in een omgeving te werken waarin ze zich fijn, veilig en comfortabel voelen. Zorg dat er een vertrouwenspersoon aanwezig is waar medewerkers terecht kunnen met zorgen, klachten of problemen op het gebied van pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie, kleineren, et cetera.

Moedig daarnaast open communicatie aan tussen medewerkers en management, zodat medewerkers zich vrij voelen om zorgen of problemen te uiten en feedback te geven. Toon respect en waardering voor iedereen, ongeacht hun functie, ras, achtergrond, geslacht of andere kenmerken. Laat bijvoorbeeld op regelmatige basis een spreker langskomen over onderwerpen als feedback geven en diversiteit en inclusie.

Implementeer de benodigde maatregelen en verwerk deze bijvoorbeeld in een veiligheidsprotocol of -procedure. Zo bevorder je een cultuur van veiligheid, respect en welzijn.

Een open communicatiestijl stimuleert dat medewerkers eerder aan de bel trekken als zij tegen dingen aanlopen. Hierdoor kun je verzuim en verloop binnen de organisatie verminderen.

Tip 3. Heldere communicatie

Iedereen is gebaat bij heldere communicatie. Dit geldt niet alleen voor interpersoonlijke communicatie, maar ook voor het delen van bedrijfsstrategieën, updates, doelen, et cetera. Moedig als werkgever aan om eenvoudig, open en concreet te communiceren op alle niveaus binnen de organisatie. Werk daarbij aan een bedrijfscultuur waarin medewerkers zich vrij voelen om ideeën, zorgen en feedback te delen. Doe dit bijvoorbeeld middels een ideeënbus waarin medewerkers hun input kunnen delen, teamgesprekken of een-op-eengesprekken. Hierdoor versterk je de betrokkenheid vanuit beide partijen en ben je beter in staat om samen te werken aan doelen en projecten. Een open communicatiestijl stimuleert tevens dat medewerkers eerder aan de bel trekken als zij tegen dingen aanlopen, waardoor je verzuim en verloop binnen de organisatie kunt verminderen.

Tip 4. Een goede werk-privébalans

Een goede werk-privébalans draagt bij aan de fysieke en mentale gezondheid van medewerkers. Wanneer medewerkers voldoende rust kunnen nemen en tijd hebben voor hun privéleven, zullen zij op alle vlakken meer in balans zijn. Dit is ook van positieve invloed op de prestaties: ze zullen gemotiveerder en productiever zijn. Zorg er daarom voor dat je medewerkers niet 24/7 bereikbaar hoeven te zijn of vaak moeten overwerken. Implementeer indien mogelijk bijvoorbeeld flexibele werkdagen en thuiswerken. Of bied cursussen en opleidingen voor persoonlijke ontwikkeling naast of tijdens werk.

Tip 5. Oprechte waardering

Door je waardering uit te spreken aan je medewerkers, geef je hen een gevoel van erkenning en acceptatie. Ze zullen zich gezien voelen in hun inspanningen en bijdragen, wat hun zelfvertrouwen en motivatie vergroot. Daarnaast versterkt oprechte waardering relaties en draagt het bij aan een positieve sfeer binnen teams en organisaties. Het kan zelfs leiden tot betere prestaties. Over het algemeen zijn medewerkers namelijk gemotiveerder om hun werk beter voort te zetten wanneer zij weten dat hun inspanningen worden beloond.

Naast persoonlijke complimenten en erkenning, is het goed om waardering op andere manieren te tonen. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van een lunch of borrel bij het behalen van belangrijke prestaties. Of laat een medewerker in het openbaar weten dat je dankbaar bent voor diens inzet. Natuurlijk zijn ook loonsverhogingen of bonussen belangrijk om je medewerkers een gevoel van waardering te geven.

Tip 6. Werkdruk verlagen

Wie een gezond bedrijf met gezonde medewerkers wil, zal ervoor moeten zorgen dat een hoge werkdruk niet de standaard is binnen de bedrijfscultuur. Ten eerste kan een constante hoge werkdruk namelijk leiden tot stress en andere mentale problemen bij medewerkers. Dit kan vervolgens resulteren in verminderde productiviteit, lagere betrokkenheid en een verhoogd verloop van medewerkers. Ook kan het de kwaliteit van het werk beïnvloeden, met mogelijk fouten en verminderde efficiëntie als gevolg. Het is daarom belangrijk een goede balans te vinden tussen het behalen van doelen en het waarborgen van het welzijn van je medewerkers.

Tip 7. Ondersteuning waar nodig

Door een luisterend oor te bieden, zorg je ervoor dat jouw medewerkers zich gezien en gehoord voelen. Ondersteuning kan nodig zijn op werkgebied, maar ook op privégebied. Soms heeft een medewerker bijvoorbeeld hulp nodig bij het uitvoeren van bepaalde taken of ervaart de medewerker stress. Door hier samen over te praten, ben je beter in staat om passende oplossingen te bedenken en kun je samen werken aan een gerichte aanpak.

Een florerende organisatie

Bovenstaande tips dragen bij aan het creëren van een gezonde(re) bedrijfscultuur. Door dagelijks actief aan de slag te gaan met deze aspecten, zal er een werkomgeving ontstaan waarin medewerkers kunnen floreren en zich betrokken, gehoord en gewaardeerd voelen.

Vind je het lastig om deze veranderingen in de praktijk te brengen? Of ben je benieuwd hoe wij jouw organisatie hierbij kunnen helpen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op, we helpen je graag op weg naar een gezonde organisatiecultuur.

Meer weten of advies?
Neem contact op!

Onze medewerkers helpen je graag verder.

Neem contact op

Meer artikelen voor tips en inspiratie