Wij zijn Vitalmindz

Vitalmindz richt zich op de mens in de organisatie mentaal vitaal en duurzaam inzetbaar te houden of te krijgen. Vanuit de visie dat positief denken positief gaat werken, wil Vitalmindz bijdragen aan het creëren van een positievere mindset bij werkgevers en werknemers om in hun kracht te blijven. Vitalmindz maakt onderscheid in @Work (versterken wat goed gaat), @Risk (verbeteren wat minder goed gaat om uitval te voorkomen), @Home (herstellen wat mis is gegaan) en back@Work (zorgen voor duurzaam herstel en nazorg) als vertrekpunt om goed te kunnen beoordelen waar iemand staat en wat iemand nodig heeft. Wij werken vanuit de oplossingsgerichte benadering en positieve psychologie en vertrouwen op de unieke interne hulpbronnen die ieder mens beschikt. In de zelfredzaamheid die mensen in staat stelt om zich te ontwikkelen tot wie ze willen zijn.

Met onze dienstverlening streven we ernaar de mens in de organisatie vitaal te houden of te krijgen. Een vitaal persoon zit lekker in zijn vel, is fysiek fit, enthousiast, creatief, energiek, volop in contact met zijn omgeving en zichzelf, competent en beschikt over souplesse om zich aan veranderingen aan te passen. Vitaliteit zien wij als een belangrijke voorwaarde, zo niet competentie ter preventie van demotivatie, disfunctioneren en uitval. Wij vinden het dan ook van waarde om samen met opdrachtgever vanuit dit kader te kijken naar (signalen van) verzuim, stijl van leidinggeven, begeleiding en re-integratie.

Vitalmindz werkt vanuit de kernwaarden persoonlijk, duidelijk, doelgericht en actief samenwerken. Wij hebben een snelle aanpak, geen wachttijden en een aanbod in diversiteit. Wij werken met psychologen en coaches van verschillende culturele achtergronden en kunnen in 5 talen coachen en begeleiden.

  • Visie
    Positief denken gaat positief werken; een gezonde geest voor een gezonde organisatie.
  • Missie
    De specialist zijn op het gebied van mentale gezondheid met focus op stress en burn-out.

Kwaliteit en resultaat

Op verschillende wijze besteden wij aandacht aan kwaliteit en resultaten. Enerzijds door het hanteren van strenge richtlijnen met het oog op het beschermen van persoonsgegevens, privacy beleid, klachtenbeleid en anderzijds op het in acht nemen van het beschermen van inhoudelijke informatie naar werkgevers toe. Onze professionals zijn bijgeschoold in privacy en wetgeving rondom verzuim, werk en functioneren.

Om de meerwaarde van de inzet van onze interventies meetbaar en aantoonbaar te maken, monitoren wij de effectiviteit van de interventie en het behaalde resultaat. We beginnen tijdens de eerste screening met het meten van het niveau van de klachten en voeren tussenmetingen uit om de voortgang te monitoren en met de werknemer te bespreken. Aan het eind van het traject meten we het verschil met de nul meting en kunnen aan de hand van het verschil tussen begin en eindmeting laten zien wat er bereikt is. We objectiveren op deze wijze het feitelijk herstel dat de werknemer ervaart.

Onze opdrachtgevers ontvangen elk jaar een rapport van ons met managementinformatie over de uitgevoerde interventies, signalen, behaalde resultaten en adviezen.

Onze interventies en instrumenten zijn evidence based. Voor een aantal opdrachtgevers is onze kwaliteit op inhoud en proces getoetst aan de hand van vaste richtlijnen. Zo heeft CZ en Zilveren Kruis Achmea als verzekeraar erkend dat wij aan de kwaliteitsnormen voldoen om in haar providerboog aan klanten aangeboden te kunnen worden.


Ga direct naar

Onze diensten

Onze locaties

Onze blogs

Contact

Werken bij