Project Description

Quick Scan

Vitalmindz gelooft in de kracht van de interne hulpbronnen waarover ieder mens beschikt. Een mate van zelfredzaamheid die mensen in staat stelt om zichzelf te ontwikkelen naar de mens die ze willen zijn.

Vanuit deze optiek is Vitalmindz ervan overtuigd dat begeleiding in deze ontwikkeling niet gebonden zou moeten zijn aan risico of verzuim. Een ‘geestelijke APK’ als basis voor een gezond werkvermogen met als centrale vraag: wie wil je zijn?

Om onze visie kracht bij te zetten hebben wij de Vitalmindz Quick Scan ontwikkeld en deze houdt het volgende in:

  1. Invullen van twee vragenlijsten; fysiek en mentaal
  2. Telefonische nabespreking met de werknemer
  3. Totaal advies voor de opdrachtgever op basis van de scan op gebied van signalering en prioritering

Rood = risico op klachten is hoog
Oranje = risico op klachten is gemiddeld
Groen = risico op klachten is laag.

Doelgroep

De doelgroep voor de Quickscan is elke werknemer en werkgever die in kaart wil brengen wat de aandachtspunten zijn en hoe er snel geschakeld kan worden met een passende interventie

USP’s

Gericht op mentale fitheid, training van het brein (o.a. met Stressjam).

  1. Snelheid: binnen 1 week intake, binnen 1 week na de intake een plan van aanpak en na goedkeuring meteen start van de interventies.
  2. Inzet van moderne technieken zoals e-health programma’s en VR training.
  3. GGZ behandeling makkelijk te regelen + activerende begeleiding terug naar werk.

Wil je meer informatie over onze Quick Scan? Neem vrijblijvend contact met ons op!