Rapportage

Online vragenlijst

De werknemer ontvangt na de intake de rapporten voor akkoord en toestemming

De bedrijfsarts ontvangt de volledige intakerapportage met medische inhoud

De werkgever ontvangt de intakerapportage met het advies zonder medische inhoud

Aanmelden als werknemer
Aanmelden als werkgever