Psychisch verzuim

Wat is psychisch verzuim?

Ziekteverzuim is het langdurig of regelmatig niet in staat zijn om een werkfunctie te vervullen door ziekte. In het geval van psychisch verzuim gaat het om langdurig of regelmatig ziekteverzuim door psychische redenen. Denk hierbij aan psychische problemen als stress, overspannenheid, burn-out, depressieve gevoelens en angstklachten. Daarnaast zijn er ook nog psychosomatische klachten: klachten die onvoldoende verklaard worden door een lichamelijke (somatische) of medische oorzaak. Dit wordt ook wel “somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten” (SOLK) genoemd. Vaak zijn psychische problemen hiervan de oorzaak.

Uit onderzoek van de World Health Organization blijkt dat één op de vijf werkenden last heeft van werkgerelateerde psychische problemen, zoals stress, burn-out, depressieve gevoelens of angstklachten.

0%
van al het verzuim wordt veroorzaakt door psychische klachten

Oorzaken psychisch verzuim

De oorzaak van psychisch verzuim is per persoon en situatie verschillend. Diverse onderzoeken tonen echter aan dat de hiernaast genoemde oorzaken veelvuldig voorkomen.

Naast de hiernaast genoemde oorzaken blijkt ook dat er een duidelijke risicogroep is: de meeste gevallen van psychisch verzuim komen voor bij de leeftijdsgroep 30 tot 40 jaar. Daarnaast komen burn-out klachten vaker voor bij vrouwen dan bij mannen.

Meeste gevallen van psychisch verzuim komen voor tussen het 30 en 40e  levensjaar

 • Onvoldoende hanteren van grenzen (bijv. werk-privé balans)

 • Aanleg hebben voor psychische klachten

 • Slechte fysieke gesteldheid

 • Conflicten (op werk maar ook in de privésfeer)

 • Werkdruk

 • Trauma’s (bijv. overlijden familielid)

 • Onduidelijkheid over taken en bevoegdheden

Duur psychisch verzuim

Uiteraard is de duur van psychisch verzuim voor ieder individu verschillend, maar de gemiddelde duur van verzuim door psychische klachten is 180 dagen. Daarnaast is er ook verschil qua gemiddelde duur per soort psychische klacht:

 • De gemiddelde duur van de uitval door spanningsklachten is 167 dagen;
 • De gemiddelde duur van uitval door overspannenheid is 183 dagen;
 • De gemiddelde duur van uitval door burn-out is 242 dagen.
0
De gemiddelde duur van psychisch ziekteverzuim is 180 dagen

Hoe herken je als werkgever psychische klachten?

Hoe eerder psychische of psychosomatische klachten worden gesignaleerd, hoe beter. Dit verkort namelijk de verzuimduur. Daarnaast zorgt tijdige actie ervoor dat de situatie niet verergert. Wilt u meer leren over het signaleren van en inspelen op psychische klachten op de werkvloer? Lees hier verder.

De volgende signalen kunnen een indicatie zijn voor psychisch verzuim.

De werknemer:

 • Oogt voor langere periode vermoeid

 • Komt vaak onverschillig en vlak over

 • Ervaart lichamelijke klachten en medisch onderzoek biedt geen duidelijkheid

 • Heeft een lagere productiviteit

 • Reageert vaker dan normaal cynisch

 • Is vaak ontevreden en geïrriteerd

 • Meldt zich vaker ziek

Kosten psychisch verzuim

De kosten van één dag psychisch verzuim zijn gemiddeld € 250,- per werknemer in Nederland. In deze kosten zijn de directe loonkosten opgenomen en de kosten voor arbodienstverlening. Indirecte kosten, zoals vervanging of productieverlies, zijn hierin niet opgenomen. Gezien de uitval bij psychisch verzuim gemiddeld 180 dagen duurt, zijn de totale kosten van een werknemer die uitvalt met psychische klachten dus gemiddeld €45.000,-.

0
De gemiddelde kosten van uitval door psychisch verzuim

Wat is de rol van een bedrijfsarts bij psychisch verzuim

Ziekteverzuim wordt in bijna alle gevallen als eerste medisch benaderd. Zo zal in de meeste gevallen ook als eerste via een arbodienst de bedrijfsarts worden ingeschakeld in het geval van psychisch verzuim. Een bedrijfsarts benadert de klachten vaak vanuit medisch oogpunt, voor psychische klachten kan hij of zij gebruik maken van een psychologische interventie. 

Thuis zitten is niet de oplossing

Vaak is de eerste gedachte bij psychisch verzuim dat het verstandig is om volledig rust te nemen en dus thuis te gaan zitten. Dit is echter vaak niet de oplossing. Rust is uiteraard belangrijk, maar werk is meestal een belangrijk deel van iemands leven. Voor velen geeft werk het gevoel ergens aan bij te dragen, wat effect heeft op het gevoel van eigenwaarde. Het zomaar volledig wegnemen van werk kan er dus juist voor zorgen dat iemand zich veel slechter gaat voelen. Hoewel het uiteraard nodig is om elementen die te veel energie kosten tijdelijk te verwijderen uit de ontstane situatie, zal volledig stoppen met werken de problemen kunnen verergeren in plaats van oplossen. Het is dus van belang om met de juiste begeleiding zo spoedig mogelijk tot een plan van aanpak te komen waarin een bepaalde mate van werken wel een onderdeel is.

Aanpak Vitalmindz bij psychisch verzuim

Vitalmindz is gespecialiseerd in psychische verzuimpreventie en wij hanteren een snelle en resultaatgerichte aanpak. Omdat wij geloven dat positieve resultaten sneller tot stand komen wanneer de focus ligt op de sterke kanten van werknemers, werken onze begeleiders voornamelijk op basis van positieve psychologie: wat gaat er wél goed? Daarnaast meten wij voortdurend de voortgang van de begeleiding en analyseren we de uitkomsten om snel bij te kunnen sturen indien dat nodig is. Ook bieden wij hulp om managers en HR-medewerkers te trainen in vroegsignalering en hoe om te gaan met psychische klachten.

Vrijblijvend gesprek