Het Privacyreglement van Vitalmindz

 

Een klacht kan schriftelijk worden gericht aan het volgende adres:

Vitalmindz

T.a.v. de klachtenfunctionaris

‘s-Gravelandseweg 76

 1217 ET Hilversum

 

Autoriteit Persoonsgegevens

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Functionaris Persoonsgegevens (FG)

Ted van Dormolen

Privacyregelement Vitalmindz