Het Privacyreglement van Vitalmindz

Een klacht kan schriftelijk worden gericht aan het volgende adres:

Vitalmindz

T.a.v. de klachtenfunctionaris

Steijnlaan 12
1217 JS Hilversum

Autoriteit Persoonsgegevens

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Functionaris Persoonsgegevens (FG)

Ted van Dormolen

Privacyregelement Vitalmindz