Project Description

Quick Scan bij hoog verzuim

Voor organisaties met een hoog verzuimpercentage zal het makkelijker worden om niet per individu een oplossing aan te bieden, maar in groepsvormen. Dit werkt in de praktijk effectiever dan alleen het individu te begeleiden. Zeker als het gaat om gedrag, coping en het aanleren van nieuwe vaardigheden om weer in het werk te kunnen functioneren. De inzet van de Quick Scan is erop gericht te segmenteren tot welke categorie (niet-willers, niet kunners, niet durvers of niet weters) de verzuimende werknemers behoren. Hierdoor kun je gerichte vervolg acties inzetten.

Inhoud en doorlooptijd

Er zal helder worden wie tot de volgende groepen hoort:

 • ‘Niet willers’
  Werknemers die wel mogelijkheden hebben om weer te re-integreren, maar door gedrag of andere factoren het proces belemmeren of vertragen.
 • ‘Niet weters’
  Werknemers die wel willen, durven en kunnen, maar niet weten wat hun mogelijkheden zijn om weer aan de slag te gaan. Dit kan een terughoudende houding veroorzaken en onvoldoende medewerking, terwijl met de juiste informatie iemand weer in beweging kan komen.
 • ‘Niet durvers’
  Werknemers die door bijvoorbeeld angsten en beperkte coping vaardigheden, de drempel te hoog vinden om weer aan werk en activering te denken.
 • ‘Niet kunners’
  Werknemers die wel willen, maar door hun medische toestand niet op korte termijn mee kunnen werken aan re-integratie. Hierbij is vaak wel een prognose bekend van wat de mogelijkheden op langere termijn kunnen zijn

Door onderscheid te maken in deze categorieën kun je de aanpak gericht inzetten per groep. Je kunt de mensen die niet willen, niet weten en niet durven gericht aanpakken. De groep ‘niet kunners’ zou je kunnen monitoren om op een later moment alsnog activering in te kunnen zetten.

Wil je meer informatie over onze Quick Scan bij hoog verzuim? Neem vrijblijvend contact met ons op!