Project Description

Psycho Diagnostisch Onderzoek (PDO)

Een psychodiagnostisch onderzoek van Vitalmindz wordt ingezet als er bij een medewerker sprake blijkt van ernstige, langdurige en/of therapieresistente psychische problematiek, zoals persoonlijkheidsstoornissen.

Het onderzoek bevat een aantal (deel)doelen:

  • Het maken van een globale inventarisatie van de aard en omvang van de klachten en het opstellen van een differentiaal diagnose (van psychiatrische aandoeningen die de klachten zouden kunnen verklaren).
  • Het doen van diagnostisch onderzoek specifiek gericht op de aandoeningen uit de differentiaal diagnose.
  • Op basis van de diagnose worden de specifieke aard en omvang van de klachten benoemd, en wordt de prognose bepaald, zowel met als zonder behandeling.
  • Het geven van een gedetailleerd behandelplan met betrekking tot de in te zetten maatregelen om de klachten op te heffen en mogelijkheden te vergroten, gericht op de aanwezige mogelijkheden en voorzieningen in de omgeving van de medewerker.
  • Het gedetailleerd geven van de concrete belemmeringen en mogelijkheden (psychische belastbaarheid) in werk en/of re-integratie, sociale participatie en persoonlijk functioneren. Tevens worden kansen gesignaleerd, waarbij het van belang is dat deze kansen en mogelijkheden ook als zodanig worden gezien door de medewerker.
  • Het geven van een onderbouwde, gedetailleerde inschatting van het mogelijk einddoel en het in te zetten reïntegratietraject.

De opdrachtgever krijgt door het advies en behandelplan inzage in:

  • De belemmeringen van de medewerker waar rekening mee moet worden gehouden richting werk en participatie. De mogelijkheden en kansen van de medewerker richting werk
  • De specifieke beschrijving van de eventueel aanwezige persoonlijkheidskenmerken.
  • De mogelijke behandelingen voor de medewerker om belemmeringen op te heffen, te verminderen of om er op een goede wijze te leren mee om te gaan.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Vul onderstaand formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op!