Project Description

Activerende begeleiding (5 of 10 sessies)

Snel en duurzaam inzetbaar

Wanneer een werknemer disfunctioneert op zijn werk of dreigt te disfunctioneren dan kan een interventie ingezet worden om dit te verhelpen of voorkomen. Bij een interventie gaan wij uit van matige klachten die hanteerbaar zijn in een korte interventie van 5 sessies tot een middellange interventie van 10 sessies. Dit is afhankelijk van de zwaarte van de problematiek in combinatie met persoonskenmerken.

De interventie is altijd maatwerk waarbij er vooraf een intake plaatsvindt. Wij werken binnen deze interventie met verschillende geprotocolleerde methoden en technieken, waaronder cognitieve gedragstherapie, EMDR, oplossingsgerichte therapie en methoden die de sociale vaardigheid vergroten.

De gesprekken, waarin duidelijke doelen worden gesteld en werknemer met thuiswerkopdrachten aan de problematiek werkt, vinden eens per week of per twee weken plaats. Hierdoor kan de doorlooptijd verschillen van vijf tot twaalf weken bij een korte interventie en van 10 tot 22 weken bij een middellange interventie.

Wil je meer informatie over Activerende Begeleiding? Neem vrijblijvend contact met ons op!