Project Description

Activerende begeleiding (5 of 10 sessies)

Snel en duurzaam inzetbaar

Wanneer een werknemer disfunctioneert op zijn werk of dreigt te disfunctioneren dan kan een interventie ingezet worden om dit te voorkomen. Bij een interventie gaan wij uit van matige klachten die hanteerbaar zijn in een korte interventie van vijf sessies tot een middellang interventie van tien sessies. Dit is afhankelijk van de zwaarte van de problematiek in combinatie met persoonskenmerken.

De interventie is altijd een maatwerk waar een intake aan vooraf heeft plaats gevonden. Wij werken binnen deze interventie met verschillende geprotocolleerde methoden en technieken waaronder: cognitieve gedragstherapie, EMDR, oplossingsgerichte therapie en methoden die de sociale vaardigheid vergroten.
De gesprekken, waarin duidelijke doelen worden gesteld en werknemer met thuiswerkopdrachten aan de problematiek werkt, vinden eens per week of per twee weken plaats. Hierdoor kan de doorlooptijd verschillen van 5 weken tot 12 weken bij een korte interventie en van 10 tot 22 weken bij een middellang interventie.

Wil je meer informatie over Activerende Begeleiding? Neem vrijblijvend contact met ons op!