Leiderschap en de werknemer

Leiderschap kan vele vormen aannemen. Zo heb je het klassieke topdown model, waarin de macht strak van bovenaf wordt uitgeoefend. Het is de leiderschapsstijl die past bij klassieke piramideorganisaties. Zo’n “baas” haalt meestal niet het beste uit zijn mensen, al was het maar omdat hij ze beperkt in hun functioneren. Hij benadert ze als pionnen in een schaakspel, pionnen die een bepaalde taak en target krijgen toebedeeld, ook al zijn ze eigenlijk in staat om veel meer bij te dragen aan de onderneming. Dergelijke piramidaal van bovenaf bestuurde organisaties zijn bovendien weinig wendbaar, en hebben in deze tijd van grote dynamiek vaak moeite om de nodige veranderingen door te voeren.

Compassion leadership

Van een leidinggevende wordt tegenwoordig niet alleen een superieure strategie verwacht, een strategie die de concurrentiekracht binnen de organisatie bundelt en optimaliseert; hij/zij moet anno 2019 ook zorgdragen voor een integere bedrijfscultuur, omdat zo’n cultuur een van de beste garanties biedt dat medewerkers zich gewaardeerd voelen en zich voor de volle honderd procent blijven inzetten. Een hedendaagse baas haalt niet alleen alles uit de competitieve krachten binnen de organisatie, maar schept ook ruimte voor compassionele krachten, zodat een situatie ontstaat waarin alle medewerkers kunnen floreren. Er wordt in dit verband wel gesproken over compassion leadership.

Leidinggevenden hebben een cruciale rol waar het gaat om het motiveren en inspireren van hun mensen. Vaak doet de nodige aandacht alleen al wonderen, want uiteindelijk willen we allemaal gezien en gehoord worden. Wederzijds respect creëert een sfeer waarin medewerkers zich veilig voelen en hun beste beentje voorzetten. Maar voor dergelijke positieve aandacht moet wel tijd en ruimte gecreëerd worden, en dat is iets waar veel leidinggevenden door drukte en eigen emoties vaak nauwelijks aan toe komen. Toch is het, wanneer medewerkers ‘niet lekker in hun vel zitten’ en psychische problemen ondervinden op hun werk, van belang om al in een vroegtijdig stadium de signalen op te pikken en te bespreken. Er zal dan gepraat moeten worden over zaken die gevoelig liggen. Hoe pak je zoiets aan?

Een leidinggevende die medewerkers niet alleen aanstuurt, maar ze ook inspireert en motiveert, moet stevig in zijn schoenen staan én hart voor zijn mensen hebben. Het moet iemand zijn die over de nodige zelfkennis beschikt, zodat hij/zij ook anderen goed kan inschatten. Iemand die medewerkers behoedt voor hun zwakheden en ze zoveel mogelijk in hun kracht zet, moet ook de eigen kracht en zwakheid kennen. Maar waar haal je als leidinggevende die zelfkennis vandaan? En hoe blijf je zelf geïnspireerd en gemotiveerd?

Wat wij kunnen betekenen

Bij Vitalmindz gaan we ervan uit dat, wanneer je als mens beter functioneert, je ook als leidinggevende aan kracht wint. Daarom specialiseren we ons onder meer in het coachen van leidinggevenden. Onze executive coaches zijn onafhankelijke en deskundige sparringpartners die je de nodige zelfkennis bijbrengen, en in het verlengde daarvan psychologisch inzicht in anderen. Daarnaast organiseren wij allerhande trainingen die leidinggevenden helpen om hun werk zo goed mogelijk uit te voeren. Tijdens de training ‘Vroegsignalering van psychische klachten bij werknemers’ leren leidinggevenden hoe ze vroegtijdig kunnen opmerken dat een werknemer niet lekker in zijn vel zit, hoe ze dit bespreekbaar kunnen maken en welke acties ze kunnen ondernemen om dreigend psychisch verzuim, zoals burn-out, te voorkomen. Waardevolle diensten, waarvoor ik me graag en met volle overtuiging inzet!

Sushma Gangaram Panday

Lees ook onze andere artikelen

2021-05-10T14:08:44+01:00
Go to Top