Leiderschap en de werknemer

Home/Blog/Leiderschap en de werknemer

Leiderschap en de werknemer

Leiderschap kan vele vormen aannemen. Zo heb je het klassieke topdown model, waarin de macht strak van bovenaf wordt uitgeoefend. Het is de leiderschapsstijl die past bij klassieke piramideorganisaties. Zo’n “baas” haalt meestal niet het beste uit zijn mensen, al was het maar omdat hij ze beperkt in hun functioneren. Hij benadert ze als pionnen in een schaakspel, pionnen die een bepaalde taak en target krijgen toebedeeld, ook al zijn ze eigenlijk in staat om veel meer bij te dragen aan de onderneming. Dergelijke piramidaal van bovenaf bestuurde organisaties zijn bovendien weinig wendbaar, en hebben in deze tijd van grote dynamiek vaak moeite om de nodige veranderingen door te voeren.

Van een leidinggevende wordt tegenwoordig niet alleen een superieure strategie verwacht, een strategie die de concurrentiekracht binnen de organisatie bundelt en optimaliseert; hij/zij moet anno 2019 ook zorgdragen voor een integere bedrijfscultuur, omdat zo’n cultuur een van de beste garanties biedt dat medewerkers zich gewaardeerd voelen en zich voor de volle honderd procent blijven inzetten. Een hedendaagse baas haalt niet alleen alles uit de competitieve krachten binnen de organisatie, maar schept ook ruimte voor compassionele krachten, zodat een situatie ontstaat waarin alle medewerkers kunnen floreren. Er wordt in dit verband wel gesproken over compassion leadership.

Leidinggevenden hebben een cruciale rol waar het gaat om het motiveren en inspireren van hun mensen. Vaak doet de nodige aandacht alleen al wonderen, want uiteindelijk willen we allemaal gezien en gehoord worden. Wederzijds respect creëert een sfeer waarin medewerkers zich veilig voelen en hun beste beentje voorzetten. Maar voor dergelijke positieve aandacht moet wel tijd en ruimte gecreëerd worden, en dat is iets waar veel leidinggevenden door drukte en eigen emoties vaak nauwelijks aan toe komen. Toch is het, wanneer medewerkers ‘niet lekker in hun vel zitten’ en psychische problemen ondervinden op hun werk, van belang om al in een vroegtijdig stadium de signalen op te pikken en te bespreken. Er zal dan gepraat moeten worden over zaken die gevoelig liggen. Hoe pak je zoiets aan?

Een leidinggevende die medewerkers niet alleen aanstuurt, maar ze ook inspireert en motiveert, moet stevig in zijn schoenen staan én hart voor zijn mensen hebben. Het moet iemand zijn die over de nodige zelfkennis beschikt, zodat hij/zij ook anderen goed kan inschatten. Iemand die medewerkers behoedt voor hun zwakheden en ze zoveel mogelijk in hun kracht zet, moet ook de eigen kracht en zwakheid kennen. Maar waar haal je als leidinggevende die zelfkennis vandaan? En hoe blijf je zelf geïnspireerd en gemotiveerd?

Bij Vitalmindz gaan we ervan uit dat, wanneer je als mens beter functioneert, je ook als leidinggevende aan kracht wint. Daarom specialiseren we ons onder meer in het coachen van leidinggevenden. Onze executive coaches zijn onafhankelijke en deskundige sparringpartners die je de nodige zelfkennis bijbrengen, en in het verlengde daarvan psychologisch inzicht in anderen. Daarnaast organiseren wij allerhande trainingen die leidinggevenden helpen om hun werk zo goed mogelijk uit te voeren. Tijdens de training ‘Vroegsignalering van psychische klachten bij werknemers’ leren leidinggevenden hoe ze vroegtijdig kunnen opmerken dat een werknemer niet lekker in zijn vel zit, hoe ze dit bespreekbaar kunnen maken en welke acties ze kunnen ondernemen om dreigend psychisch verzuim, zoals burn-out, te voorkomen. Waardevolle diensten, waarvoor ik me graag en met volle overtuiging inzet!

Sushma Gangaram Panday

Door Sushma Gangaram Panday
Directeur VitalmindzLees ook onze andere blogs

Vroegsignalering psychische klachten (voor leidinggevenden)

Beperk of voorkom psychisch verzuim

Uw werknemers zijn belangrijk voor uw bedrijf. U wilt er daarom natuurlijk voor zorgen dat zij optimaal kunnen blijven functioneren. Daarom is het belangrijk om het verzuim terug te dringen of het verzuim te voorkomen. Waarborg een duurzame inzetbaarheid van uw werknemers en reageer adequaat op psychisch verzuim.

Hoe herkent u de eerste signalen?

Hoe merkt u dat een werknemer niet lekker in zijn vel zit? En hoe gaat u ermee om? Door vroegtijdig signalen te herkennen kunt u een probleem snel aanpakken. Zo beperkt of voorkomt u zelfs klachten en daarmee ziekteverzuim. Maar voor veel leidinggevenden is de drempel vaak te hoog om de psychische gezondheid van een werknemer ter sprake te brengen.

Training managers: klachten voorkomen door vroegtijdig signaleren

U kunt psychisch verzuim beperken of zelfs voorkomen door vroegtijdig signalen te herkennen en de juiste maatregelen te treffen, als een werknemer niet lekker in zijn vel zit. Tijdens onze training leren managers en leidinggevenden op een positieve manier hoe ze het beste om kunnen gaan met werknemers met psychische klachten en (dreigend) ziekteverzuim.

Tijdens de sessies gaan de managers met een ervaren coach in gesprek over hoe zij om kunnen gaan met de dilemma’s rondom de (vroegtijdige) aanpak van mentale klachten bij werknemers. De managers worden bijgepraat over de aard van psychische klachten, signalen ervan en mogelijkheden met betrekking tot aanpak. Er is in het programma ruimte voor de managers om met elkaar ervaringen uit te wisselen en cases te bespreken. Daarnaast komt de inzet van zelfhulpmodules aan de orde die werknemers ondersteunen om zelf met hun klachten aan de slag te gaan. Met laagdrempelige interventies kun je in een vroeg stadium de werknemer al een heel eind op weg helpen!

Vroegsignalering psychische klachten
Duur: 1 dag
Alleen te boeken voor groepen
Beschikbaarheid: maandag t/m vrijdag
Locatie: zowel Van der Valk Vitaal te Tiel als op eigen locatie

Prijs: op offertebasis

Geïnteresseerd in deze training of wil je meer informatie? Vul onderstaand formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

2019-02-28T11:06:01+01:00
Go to Top