Jouw bedrijfscultuur als kracht

De bedrijfscultuur: wellicht de meest ongrijpbare, maar de meest bepalende factor voor het succes van een organisatie. Het is de (onzichtbare) manier waarop de dagelijkse gang van zaken plaatsvindt binnen een bedrijf; de (ongeschreven) regels, normen en waarden, rituelen en symbolen (zoals het bedrijfslogo), en de hierop gebaseerde gewoonten en gedrag van werknemers vormen hiervoor een belangrijke basis.

Welk voordeel heeft het om te weten welke bedrijfscultuur mijn organisatie heeft?

Weten met welk type bedrijfscultuur je te maken hebt, lijkt vooral belangrijk voor een werknemer. Wil ik bij dit bedrijf werken? Past mijn manier van werken hier? Toch kan het als werkgever ook veel opleveren om te investeren in het onderzoeken en ontdekken van de bedrijfscultuur. Past deze bij de gedachtegang van de organisatie of willen we zaken aanpassen? Door bewust om te gaan met de bedrijfscultuur kun je de juiste werknemers op de juiste plek krijgen, waardoor er een gebalanceerde werkomgeving ontstaat met productieve werknemers.
Het grootste voordeel van het weten welke bedrijfscultuur jouw organisatie heeft, is daarbij het kunnen aantrekken en/of behouden van (waardevolle) werknemers. Werknemers die werken binnen een cultuur die bij ze past, zijn vitaler, meer gemotiveerd en meer betrokken. Als gevolg hiervan zie je dat werknemers efficiënter werken en betere resultaten behalen. Hiermee heb je niet alleen werknemers die goed op hun plek zitten, maar hun mentale gezondheid in balans kunnen houden en daarmee duurzaam inzetbaar zijn!

Welke type bedrijfsculturen zijn er?

Er zijn meerdere modellen, maar de vier meest voorkomende bedrijfsculturen zijn:
De machtscultuur (baasgericht) – er is één baas die aan iedereen leiding geeft. De medewerkers proberen zo goed mogelijk bij de baas in de smaak te vallen (om zo hogerop te komen).

De rollencultuur (functiegericht) – het belangrijkste is dat je de functies uitvoert waar jij verantwoordelijk voor bent. Deze doe je allemaal volgens vaste afspraken, regels en procedures.

De taakcultuur (resultaatgericht) – de medewerkers zijn erg doelgericht. Resultaten worden ook (altijd) gecontroleerd. De nadruk ligt vooral op het afmaken van je werk.

Persoonscultuur (mensgericht) – iedereen heeft zijn eigen specialiteiten en dit wordt ook gewaardeerd. Iedereen doet vooral waar hij goed in is.
In werkelijkheid wijkt dit een beetje af per bedrijf. Bedrijfsculturen kunnen namelijk ook een combinatie van twee of meerdere cultuurtypes zijn, dit zie je vooral bij zeer grote bedrijven.

Hoe weet ik welk type cultuur mijn organisatie heeft?

Een organisatie kan graag bepaalde normen en waarden uitstralen, maar in de praktijk een bedrijfscultuur hebben die daarop niet goed aansluit. Een cultuur is moeilijk te omvatten. Om erachter te komen wat de daadwerkelijke bedrijfscultuur is, zal je dat moeten onderzoeken en ondervinden. Hierbij kun je jezelf de volgende vragen stellen:

 • Ons management: is deze verbindend en ondersteunend ten aanzien van onze werknemers?
 • Zijn we individueel of groepsgericht?
 • Is er respect onderling en acceptatie van zwakke en sterke punten bij de werknemers?
 • Is resultaat behalen ons belangrijkste doel?
 • Is er ruimte voor ontwikkeling van werknemers en strategie binnen de organisatie?
 • Hoe kan ik de cultuur veranderen binnen mijn organisatie?

Na bewustwording van jullie bedrijfscultuur heb je grofweg twee opties: de huidige bedrijfscultuur accepteren of aanpassen. Mogelijk kom je erachter dat de ontdekking ertoe leidt, dat de huidige cultuur niet past bij de missie en visie van het bedrijf of dat je een andere werkomgeving wilt voor je werknemer – mogelijk om ander resultaat te behalen. Het is lastig om een bedrijfscultuur te beïnvloeden, maar door middel van de volgende stappen kun je de verandering in gang zetten:

 • Focus op verandering in gedrag i.p.v. verandering van de gehele cultuur.
 • Omarm chaos – je zult door deze fases heen moeten gaan: loslaten, chaos, verandering.
 • Fouten maken mag in het proces tot verandering.
 • Verander niet te veel in één keer.
 • Voorbeeldgedrag van de manager is cruciaal; als je niet meer wilt dat iedereen 24/7 beschikbaar is, dan moet de manager ook niet meer ’s avond mailen (en een antwoord verwachten).
 • Hebben werknemers moeite met het veranderingsproces? Leg dan geen sancties op, maar ga het gesprek aan.
 • Laat ‘verkeerde’ prikkels weg (bijv. dat het behalen van een target belangrijker wordt gevonden dan veiligheid of kwaliteit).
 • Onthoud dat het geven van een schouderklopje net zo belangrijk – zo niet belangrijker – kan zijn als een financiële beloning.

Kunnen wij vandaag beginnen?

Een proces van verandering kan wat tijd in beslag nemen, maar je kunt vandaag al beginnen met het luisteren naar je werknemers en ontdekken hoe zij de cultuur ervaren. Van daaruit kun je bepalen wat je wilt versterken en waar je mogelijk aanpassingen wilt maken om de bedrijfscultuur beter bij je missie en visie te laten aansluiten. Op deze wijze kun je jouw bedrijfscultuur als kracht inzetten waar mensen met veel plezier kunnen werken.

Wil je weten wat de mogelijkheden zijn om de kracht van je organisatie te vergroten en de duurzame inzetbaarheid van je werknemers te versterken? Neem contact met ons op via info@vitalmindz.nl of 088-0104321. Voor meer informatie over onze diensten, zie hier.

Lees ook onze andere artikelen

2022-10-05T08:30:12+01:00
Go to Top