E-health

Wat is E-health?

E-health is het gebruik van informatie- en communicatietechnologie, om gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren. Hierbij kun je denken aan het gebruikmaken van webapplicaties, mobiele apps, health-sensoren en wearable devices. Maar ook een speciaal portaal waarin je contact hebt met jouw begeleider, en inzicht hebt in informatie die relevant is voor jouw traject. Het contact met jouw begeleider geschiedt via mailcontact, een chatfunctie of videocommunicatie (ook wel beeldbellen). In een wereld waar technologie een steeds belangrijkere rol speelt, is het gebruikmaken van dergelijke digitale toepassingen in de zorg haast niet meer weg te denken.

E-health bij Vitalmindz

Bij Vitalmindz maken wij graag gebruik van E-health. Een van onze streven is om de persoonlijke groei en zelfredzaamheid van mensen te stimuleren. De E-health mogelijkheden die wij bieden, zijn er dan ook voor bedoeld om die groei aan te moedigen. We bieden online begeleiding aan, wat gecombineerd kan worden met een E-health module. Via een gepersonaliseerd portaal heb jij te allen tijde toegang tot een relevante E-health module.

Een E-health module is een omgeving waarin je zelf theorieën en handvatten krijgt over relevante onderwerpen in jouw ontwikkeling. Samen met jouw begeleider bepaal je welke module het beste aansluit op jouw hulpvraag. Het mooie van E-health module is dat jij zelfstandig op het tijdstip én plaats naar jouw eigen keuze, aan de slag kunt gaan met uitdagingen, en het werken aan jouw doelen. Er is vaak sprake van blended care, wat inhoudt dat je jouw voortgang in de module met je begeleider bespreekt. Je bespreekt de handvatten die je meekrijgt en concrete oefenvoorbeelden uit de praktijk. Deze input is waardevol om samen met de begeleider continu stil te staan bij jouw ontwikkeling, en hier meer richting in te krijgen.

E-health vergoedingen

Afhankelijk van jouw type zorgverzekering kunnen de kosten van de E-health module bij Vitalmindz deels of volledig gedekt worden door de verzekeraar. Om hier zeker van te zijn kun je jouw zorgpolis raadplegen of contact opnemen met jouw zorgverzekeraar.

Als je een zorgverzekering van Nationale Nederlanden hebt met de module Fit, worden een aantal modules volledig vergoed. Je hebt recht dan recht op een vergoeding van één E-health module per jaar.

Ben je bij CZ, Ditzo of de Amersfoortse aanvullend verzekerd? Kijk dan naar de voorwaarden in jouw polis voor de vergoedingen.

Hieronder krijg je een overzicht van ons e-health module aanbod. Heb je vragen over ons aanbod of wil je meer weten? Neem gerust contact met ons op.

English document

Wil je meer informatie over E-health? Neem gerust contact met ons op!

info@vitalmindz.nl
088 010 4321

Onze E-health modules

Burn-out

Werkstress (burn-out)

Bedoeld voor als je…
Last hebt van overspanningsklachten en/of een burn-out hebt. Het programma sluit voornamelijk aan bij mensen die zijn uitgevallen op werk.

Het programma start met psycho-educatie over klachten passende bij overspanning of burn-out. Er wordt aandacht besteed aan het herstelproces, persoonlijke eigenschappen die hieraan bijdragen en het ontwikkelen van vaardigheden. Vervolgens ga je gefaseerd werken richting duurzaam herstel.

Angst en paniek

Angst en paniek

Bedoeld voor als je…
Je in extreme mate zorgen maakt, overmatig piekert en veel angst ervaart over alledaagse zaken. Het doel van dit programma is dat je controle krijgt over jouw angsten en zorgen.

Het programma behandelt meerdere onderwerpen die relevant zijn voor de behandeling van gegeneraliseerde angst. Denk aan inzicht in het gepieker en het uitdagen van angstige gedachten. In elke sessie krijg je informatie, lees je oefeningen en ga je aan de slag met één of meerdere oefening(en). Aan het eind van het programma heb je minder angstige gevoelens en heb je het gepieker beter onder controle. Ook heb je vaardigheden aangeleerd om lastige situaties in de toekomst het hoofd te kunnen bieden.

Depressie

Bedoeld voor als je…
Te maken hebt met een lichte tot matige depressie of met depressieve klachten.

De eerste sessie van dit programma bestaat uit psycho-educatie over depressie en is er aandacht voor positiviteit. Daarna wordt er uitleg gegeven over het belang van o.a. een dagstructuur, zelfzorg en hoe je hiervoor zorgt. Tevens wordt er gefaseerd gewerkt richting het effectief omgaan met een depressie.

Piekeren

Stop met piekeren

Bedoeld voor als je…
Vaardigheden nodig hebt om minder te piekeren. Piekeren is iets wat bij het leven hoort, waardoor ‘nooit meer piekeren’ niet realistisch is. Je kunt echter wel leren om minder te piekeren en effectief om te gaan met je gedachten.

Het programma gaat in op bewustwording van jouw gepieker. Zodra je beter bewust bent van jouw gepieker en de momenten waarop dit gebeurt, is het tijd om tot actie over te gaan. Allereerst met een aantal handige oefeningen. Je krijgt inzicht in denkpatronen en hoe je hier verandering in brengt om effectiever om te gaan met gedachten.

Opkomen voor jezelf

Opkomen voor jezelf

Bedoeld voor als je…
Het lastig vindt om stil te staan bij jouw behoeften en het (h)erkennen en aangeven van jouw grenzen.

Het programma bestaat uit oefensituaties en handvatten waarmee je stapsgewijs leert om je assertief te gedragen. Assertief gedrag is het opkomen voor je eigen mening en aangeven wat je voelt. Je leert op een bepaalde manier te communiceren die voor beide partijen duidelijkheid creëert. Daarbij maak je kenbaar waar jouw grenzen liggen met respect voor de grenzen van de ander.

Zelfbeeld

Zelfbeeld

Bedoeld voor als je…
Last hebt van een laag zelfbeeld.

Het programma bestaat uit psycho-educatie over het ontstaan van een negatief zelfbeeld. Vervolgens reflecteer je op jouw zelfbeeld en wat je op dit gebied graag wilt bereiken. Je krijgt handvatten om aan deze doelen te werken richting een positief zelfbeeld. Dit doe je door stil te staan bij jouw gedachten, gedrag en gevoel en hoe je hier verandering in kunt aanbrengen.

Bewegen

Bewegen

Bedoeld voor als je…
Meer wilt bewegen en op zoek bent naar handvatten om dit op te kunnen pakken.

Dit programma bestaat uit verschillende lifestyle- en sportinterventies. Je krijgt eerst informatie over beweegrichtlijnen. Vervolgens ga je aan de slag met het opstellen van jouw beweegdoelen. In het programma word je meegenomen in het beginnen aan bewegen, intensief sporten en de combinatie van bewegen en werk. Mogelijke uitdagingen in dit proces en hoe je hiermee om gaat, komen ook aan bod.

Geldzorgen

Geldzorgen

Bedoeld voor als je…
Moeite hebt met gezond omgaan met geld, of in een situatie bent terechtgekomen waardoor er geldzorgen zijn ontstaan.

Dit programma biedt handvatten aan om meer zicht en controle te hebben op jouw financiën. Allereerst sta je stil bij jouw kwaliteiten en vaardigheden en hoe je deze inzet om jouw financiën te managen. Vervolgens komen oefeningen aan bod die jouw inzicht geven in jouw situatie en hoe je geld kunt (be)sparen. Uitdagingen rondom het managen van je financiën en hoe je hiermee om gaat, komen ook aan bod.

Mantelzorg

Mantelzorg

Bedoeld voor als je…
Mantelzorger bent die hulp biedt aan iemand uit jouw directe omgeving.

Het programma bestaat uit losse interventies om jouw mee te nemen in zaken waar jij rekening mee kunt houden bij het mantelzorgen. Onderwerpen die aan bod komen, zijn praktische zaken, voor jezelf (blijven) zorgen en aandacht voor emoties en gedachten.

Mindfulness

Mindfulness

Bedoeld voor als je…
Meer mindful in het leven wilt staan. Mindful betekent ‘in het hier en nu’ leven. De onderliggende problematiek kan variëren.

Het programma is opgedeeld in zes sessies (één voor elke week). Ten eerste wordt de automatische piloot besproken, vervolgens de ademhaling, gedachten, gevoelens, geluiden en aandacht voor jezelf. Elke sessie wordt begeleid met informatie, meditaties en oefeningen voor het dagelijks leven. Bij de laatste stap in de afsluiting vindt je alle meditaties op een rij.

Ontspanning

Ontspannen

Bedoeld voor als je…
Behoefte hebt aan handvatten om te (leren) ontspannen.

Het programma bestaat uit ontspanningsoefeningen uit diverse invalshoeken die jou de mogelijkheid geven om met verschillende oefeningen te experimenteren. Uiteindelijk bepaal jij welke ontspanningsoefening(en) het beste bij je passen.

Balans

Balans

Bedoeld voor als je…
Meer balans wilt in jouw leven. Het kan zijn dat je op het moment een onbalans ervaart die zich uit in stress, vermoeidheid, somberheid of een gevoel van onbehagen. Ook kan het zijn dat je simpelweg niet blij bent met hoe jouw leven op dit moment verloopt, en de dingen waar jij je energie in steekt.

Het programma bestaat uit onderdelen die bedoeld zijn om jouw te helpen bij  bewustwording over de onbalans in je leven. Je staat stil bij wat je wilt bereiken en hoe je concreet aan de slag gaat met het herstellen van balans.

Veerkracht

Veerkracht

Bedoeld voor als je…
Beter voorbereid wilt zijn op een tegenslag en sneller wilt herstellen van een vervelende of verdrietige gebeurtenis.

Het programma begint met kennis en informatie over veerkracht. Vervolgens ga je aan de slag met jouw persoonlijke doelen op dit gebied. Daarna word je meegenomen in thema’s die relevant zijn voor het veerkrachtig in het leven staan, zoals zelfwaardering en optimisme en hoe jij dit bereikt.

Geluk

Geluk

Bedoeld voor als je…
Handvatten nodig hebt om je gelukkiger te voelen.

In het programma sta je stil bij jouw waarden en wensen. Je gaat vervolgens in op wat geluk precies is en hoe je dit zelf kunt bereiken. Tevens wordt er aandacht besteed aan geluk in werk en op privégebied.

Relatieproblemen

Relatieproblemen

Bedoeld voor als je…
Problemen ervaart in jouw relatie.

In het programma sta je stil bij hoe jouw relatie op het moment eruit ziet. Vervolgens sta je stil bij wat concreet dient te veranderen en wat je uiteindelijk wilt bereiken. Je krijgt handvatten uit verschillende invalshoeken die je helpen om deze doelen te behalen. Tevens sta je stil bij uitdagingen waarmee je te maken kunt hebben, en hoe je hier op een effectieve manier mee omgaat.

Rouwverwerking

Rouwverwerking

Bedoeld voor als je…
Een naaste hebt verloren en een verwerkingsproces doormaakt, tevens problemen ervaart op een of meer levensgebieden en daar wat hulp bij nodig hebt.

Het programma start met psycho-educatie over rouwverwerking. Je krijgt inzicht in de stappen van een rouwproces en jouw proces. Tevens komen de volgende thema’s aan bod: steun en troost, de realiteit van het verlies aanvaarden, omgaan met emoties, ontspannen, omgaan met gedachten en je leven vormgeven.

Verlaten

Scheiding

Bedoeld voor als je…
Gaat scheiden of gescheiden bent.

Het programma start met informatie over een echtscheiding en alles wat er praktisch bij komt kijken. Je staat vervolgens stil bij wat jij na de scheiding wilt bereiken en hoe je nu verder wilt. Tevens komen de volgende thema’s aan bod: communicatie, behoeften en patronen herkennen en hoe je omgaat met andere uitdagingen die op je af (kunnen) komen.

Slaapproblemen

Slaapproblemen

Bedoeld voor als je…
Last hebt van de volgende slaapproblemen: het niet kunnen inslapen, niet kunnen doorslapen en te vroeg wakker worden. Het programma is ook geschikt voor mensen die gediagnosticeerd zijn met de slaapstoornis insomnia.

Dit programma gaat in op slaapproblemen en jouw slaappatroon. Tevens sta je stil bij oefeningen en handvatten over slaapgewoonten, ontspanning en gedachten die je helpen om jouw slaappatroon te verbeteren.

Vader dochter

Het hele gezin thuis – corona

Bedoeld voor als je…
Ouder bent van kinderen in de basisschoolleeftijd en ondersteuning kunt gebruiken in deze lastige tijd. Het programma biedt handvatten voor ouders die naast ouder ook leerkracht moeten zijn, zelf aan het werk zijn én toch proberen alle ballen in de lucht te houden.

Dit programma gaat in op informatie, tips en een aantal handige oefeningen, gericht op het aanbrengen van regelmaat en structuur, het omgaan met heftige emoties en het gezellig houden in huis. Het programma is ook gericht op het eigen welzijn. Het draait niet alleen om goed voor het kind te zorgen, maar ook om goed voor zichzelf zorgen.

Overgangsklachten

Overgangsklachten

Bedoeld voor als je…
Als vrouw meer wilt weten over de overgang, omdat je in de overgang bent of binnenkort in de overgang gaat komen.

Dit programma begint met educatie over de overgang en het herkennen van signalen. Je staat stil bij jouw overgang en wensen. Tevens krijg je handvatten om met de overgang om te gaan en je omgeving hierin mee te nemen.

Roken

Slechte gewoontes

Bedoeld voor als je…
Van slechte gewoontes af wilt komen en het niet lukt om hier zonder ruggensteun mee te stoppen. Denk aan o.a. nagelbijten, haartrekken, roken, krabben en duimzuigen.

Dit programma gaat in op bewustwording en motivatie om te stoppen met slechte gewoontes. Je krijgt verschillende technieken mee om aan de slag te gaan met het stoppen van deze gewoontes. Tevens krijg je inzicht in hoe je omgaat met stress gepaard aan dit proces.