Coaching Vitalmindz

Haal het beste uit jezelf

Duurzame inzetbaarheid2018-05-25T11:21:30+01:00

Duurzame (inzetbaarheid) werknemers

Gelukkige werknemers zijn productieve werknemers. En u als werkgever plukt daar uiteraard graag de vruchten van. Het is voor u dan ook van groot belang dat u uw werknemers duurzaam kunt inzetten: wat duurzaam is, gaat immers langdurig mee. Een belangrijke factor die bijdraagt aan duurzame inzetbaarheid is een laag ziekteverzuim. Vitalmindz helpt organisaties om ziekteverzuim als gevolg van werkgerelateerde klachten terug te dringen en te voorkomen. Wij kunnen u als werkgever hierbij deskundig ondersteunen door middel van snelle interventies. De mentale belastbaarheid van uw werknemers wordt namelijk direct in kaart gebracht. Daarnaast kunnen wij peilen welke ondersteuning uw werknemers nodig hebben om hun werkzaamheden duurzaam te hervatten. Binnen één week na aanmelding kunnen wij starten met een behandeling. Zo kunnen wij op snelle wijze ervoor zorgen dat uw werknemers niet verder in de problemen raken. Door deze vlotte manier van werken boeken wij voor u goede resultaten, waarbij korte lijnen, duidelijke rapportages, medisch geheim en snelle terugkoppelingen een belangrijk onderdeel van onze samenwerking vormen.

Preventieve maatregelen

Voor u als werkgever is voorkomen beter dan genezen. Verzuim kan namelijk de productieprocessen en financiële stroom ernstig verstoren. Bij Vitalmindz werken wij vanuit de @work gedachte (@work zijn werknemers die nog werkzaam zijn op de werkvloer). Hierbij identificeren we wat goed gaat en wat nog beter kan. De focus ligt op groei en versterking van sterke kwaliteiten en vaardigheden ter bevordering van ontwikkeling, vitaliteit, zelfmanagement en werkplezier.

Vitalmindz werkt met de nieuwste producten op de markt waarmee de werkgever effectief kan bijdragen aan de vitaliteit van haar medewerkers. Elk product werkt op zijn eigen manier aan het reduceren van stressfactoren en helpt mee aan de bewustwording van negatieve signalen uit de omgeving en hoe daar mee om te gaan.

Personal coaching

Onze personal coachingstrajecten zijn er voor iedereen die zich (verder) wil ontwikkelen en meer regie over zijn of haar leven wil voeren.

Binnen onze trajecten ligt de nadruk op het positieve: wij geloven dat je je energie beter kunt steken in het versterken van kracht, dan in het bestrijden van kwetsbaarheden. Samen met een Vitalmindz coach gaat uw werknemer op zoek naar manieren om grip op eigen handelen te krijgen en persoonlijke effectiviteit te vergroten. Uw werknemer krijgt inzicht in zijn/haar sterke en minder sterke kanten. Er wordt gewerkt aan het leren accepteren van de mindere sterke kanten en het vergroten van de sterke kanten.  Zo worden de natuurlijke krachtbronnen van werknemers aangeboord die hen helpen om de beste versie van zichzelf te worden.

Training voor managers: vroegtijdige signalering

U kunt psychisch verzuim beperken of zelfs voorkomen door vroegtijdig signalen te herkennen en de juiste maatregelen te treffen als een werknemer niet lekker in zijn vel zit. Tijdens onze training leren managers en leidinggevenden op een positieve manier hoe ze het beste om kunnen gaan met werknemers met psychische klachten en (dreigend) ziekteverzuim. Deze groep werknemers valt in de categorie @risk.

Tijdens de sessies gaan de managers met een ervaren coach in gesprek over hoe zij om kunnen gaan met de dilemma’s rondom de (vroegtijdige) aanpak van mentale klachten bij werknemers. De managers worden bijgepraat over de aard van psychische klachten, signalen ervan en mogelijkheden met betrekking tot aanpak. Er is in het programma ruimte voor de managers om met elkaar ervaringen uit te wisselen en cases te bespreken. Daarnaast komt de inzet van zelfhulpmodules aan de orde die werknemers ondersteunen om zelf met hun klachten aan de slag te gaan. Met laagdrempelige interventies kun je in een vroeg stadium de werknemer al een heel eind op weg helpen.

Vitaliteits workshops

Begeleiders van Vitalmindz organiseren inspirerende workshops om de vitaliteit van uw medewerkers te verbeteren. Denk daarbij aan workshops op het gebied van mindfulness, werkstress en persoonlijke ontwikkeling. In deze workshops reiken de begeleiders handvatten uit die veelvoorkomende onderwerpen in het leven vanuit een ander perspectief belichten. Uw werknemer leert beter relativeren, waardoor zij nog beter de juiste keuzes weten te maken. Met alle opgedane kennis kunnen uw medewerkers direct aan de slag en u zult merken dat het een positieve invloed zal hebben op de werksfeer.

Tevens zullen werknemers ervaren dat de werkgever tijd en aandacht besteed aan zijn personeel, waardoor een zogeheten ‘psychologisch contract’ de werknemer zal weerhouden zich ziek te melden bij minimale klachten.