De kwetsbaarheid van millennials

Uit cijfers van het CBS blijkt dat jonge werknemers (25 – 35 jaar) vaker burn-out klachten hebben dan andere leeftijdscategorieën. De vraag is natuurlijk hoe dit komt, en hoe het valt op te lossen.

Er zijn verschillende oorzaken aan te wijzen voor de stress-gevoeligheid van jongeren. Terecht wordt vaak gewezen op de kwalijke rol van sociale media, waardoor jongeren permanent overprikkeld zijn en er geen tijd meer overblijft voor rust en regelmaat, laat staan voor bezinning. Het valse ideaalbeeld dat via deze media wordt verspreid, is bovendien vaak debet aan het knagende idee ‘dat ze niet goed genoeg zijn’. De feestjes van anderen zijn immers altijd leuker, hun uiterlijk is mooier, en hun vriendenkring interessanter. Tegen dergelijke valse beelden valt natuurlijk nauwelijks op te boksen.

Ook de opvoeding speelt een rol in de kwetsbaarheid van millennials. De meeste van hen zijn opgevoed met het idee dat ze bijzonder, zo niet begaafd zijn, en dat voor hen in feite alles mogelijk is, als ze maar goed hun best doen. Ze leven maar al te vaak in een wereld van onrealistische verwachtingen, en komen daar doorgaans pas achter wanneer ze eenmaal professioneel aan het werk gaan. Dan blijkt de harde werkelijkheid toch weerbarstiger dan hun verwachtingen, en dat zorgt voor teleurstelling en verminderd zelfvertrouwen, wat op zijn beurt weer een voedingsbodem is voor stress.

Ook kan er nog gewezen worden op de onzekerheid en niet aflatende concurrentie die deze tijd kenmerken. De lat ligt in onze samenleving behoorlijk hoog, al helemaal in professionele omgevingen. De arbeidsomstandigheden bij veel bedrijven worden door millennials dikwijls ook ervaren als beklemmend. Zo valt uit onderzoeken op te maken dat ‘alsmaar stijgende werkdruk’ en ‘steeds minder autonomie op de werkvloer’ velen psychisch parten speelt.

Toch zijn dit geen onoplosbare problemen. De oplossing begint wat mij betreft bij een heldere, open en respectvolle communicatie naar elkaar toe. Zowel leidinggevenden als werknemers nemen daar nu vaak nog te weinig tijd voor. Om jongeren als werknemers op de been én bevlogen te houden, zullen beide partijen zich moeten inspannen. Millennials kunnen getraind worden in verwachtingsmanagement en zelfkennis, zodat ze hun kwaliteiten beter kunnen inzetten. En leidinggevenden mogen meer interesse tonen in het welbevinden van hun werknemers, door zich te verdiepen in de energiebronnen en drijfveren. Wellicht kunnen ze ook nog wat bevlogenheid leren van deze jongeren.

Vitalmindz biedt een training Millennials, waarin we leidinggevenden leren om op één lijn te komen met hun jonge werknemers, en zo het welbevinden van een ieder te vergroten, zonder daarbij de doelstellingen en targets van het bedrijf los te laten.

Sushma Gangaram Panday

Lees ook onze andere artikelen

2021-05-10T14:09:01+01:00
Go to Top